Asger-P Nattens tanker logo

 

Astronomi / Astrologi

Her har vi virkeligt to områder der har meget svært ved at tale sammen, for slet ikke at tale om, at arbejde sammen, måske lige med undtagelse af astrologernes brug af astronomernes planet observationer, men ikke engang her kan de finde ud af det, for astrologerne har bestemt sig for at vædderens tegn altid starter ved forårsjævndøgn, med andre ord astrologerne har vedtaget at vi ikke flytter os i forhold til stjernerne, men kun i forhold til planeterne og solen, og dette har de sådan set stædigt holdt fast ved i to tusinde år.

Jamen jorden den er da flad, er den ikke?  Det er da lige det den er!

Nu er der delte meninger om hvor stor differencen er fra Astrologernes påstand, til det af astronomerne korrekt observerede og det skyldes, at der ikke er nogen der nøjagtigt ved hvor skællet ligger mellem fisken og vædderen, men forskellen kan med rimelig sikkerhed siges at være et sted mellem 20 og 30 grader.

Det vil altså med andre ord sige at mindst to tredjedele af de mennesker der er født med solen i vædderen i virkeligheden er født med solen i fisken osv.

Denne difference er dog kun et vestligt fænomen, i østen gør de hvad de kan for at få de astrologiske data til at passe på de faktiske data.

Med denne forskel i mente kan jeg godt forstå at videnskaben har lidt svært ved at tage de vestlige astrologer alvorligt, men at det skulle give dem belæg for med en bedrevidende håndbevægelse at feje astrologien som sådan af bordet, og at fremhæve deres egen videnskab som mere sandfærdig, mener jeg vidner om en endda temmelig arrogant og uvidenskabelig adfærd.

Hvis vi kigger lidt nøgternt på det. Har astronomerne så overhovedet noget at bygge deres egne påstande på? Noget konkret altså, her tænker jeg ikke på planeternes placering på stjernehimmelen, men på alt det andet de beskæftiger sig med, the big bang, universets afstande, hvad stjernerne er lavet af osv.. For mig at se er det eneste de har til at underbygge deres påstande med, noget de enten har set i en kikkert eller på en computer skærm.

Jeg vil ikke her påstå, at det astronomerne siger at være sandt, ikke er det, for det har jeg simpelthen ikke belæg for, i øvrigt er det min egen overbevisning, at en stor del af det de siger, såmænd nok er sandt, men jeg ved det ikke med sikkerhed ligesom astronomerne selvfølgelig heller ikke ved det med sikkerhed.

I virkeligheden må vi jo nok sige, hvis vi skal være helt ærlige og det skal vi jo "i denne alvorens stund", at de gamle sagn om stjernerne der er klistret på himmelhvælvet, altså som lysende lamper monteret i en gigantisk kuppel, endnu ikke endegyldigt kan afvises, for hvis vi rykker kuplen ud til grænsen af vort eget solsystem, så kunne det teoretisk set godt være sådan.

Jeg skal da være den første til at indrømme, at de forklaringer astronomerne kommer med rummer langt flere muligheder end forklaringerne i de gamle sagn og at de alene af den grund sandsynligvis er mere sande.

Hvordan forholder det sig så med Astrologien ? Har astrologerne noget at have deres påstande i ? Det tror jeg såmænd heller ikke, men i modsætning til astronomien, så er der her hos astrologien i det mindste en mulighed for den enkelte, for selv at efterprøve de forskellige påstande. Hvilket der jo af gode grunde ikke er med astronomernes påstande, for hvem har råd til at stille et gigantisk teleskop op i baghaven, og hvis man havde så ville det jo også kun give en mulighed for at se det de taler om, hvorimod astrologernes påstande kan efterprøves på din egen krop og i dit eget liv.

Det skal nu lige for god ordens skyld siges at det er de færreste astrologer der kommer med direkte påstande i deres arbejde, det eneste de vel påstår er, at planeterne påvirker vores liv. Og det er en påstand der kan efterprøves af den enkelte, hvorimod påstanden om at temperaturen på planeten Pluto er ca. -230 grader selvfølgelig lyder sandsynligt, fordi den er så langt væk fra varmekilden solen, men om der er den mindste sandhed i påstanden har vi ikke den ringeste mulighed for at efterprøve, så det kunne for den sags skyld ligeså godt være løgn.

At der er denne forskel i muligheden for at efterprøve henholdsvis astrologernes og astronomernes påstande, kan der vel ikke herske nogen tvivl om. Det er lige netop det, at der er denne forskel, der gør at jeg i det daglige anser det for meget mere vedkommende, at beskæftige mig med astrologi frem for astronomi.

Som slutbemærkning vil jeg godt lige sige, at jeg glæder mig meget til den dag astronomerne "kommer ned på jorden" og aflægger sig deres bedrevidende attitude. Når det sker kan der måske blive et samarbejde mellem astronomerne og astrologerne, for jeg mener i sandhed at mange af astrologerne kunne have gavn af en lidt mere videnskabelig / logisk tilgang til stoffet.


Nattens Tanker Index   Til forsiden   Til Software (prøv Quick Launch den er smart)
© Copyright 1998-2014 Asger-P